TARO ICHIHASHI

oil

  • 1964

    1964.1.2

3 / 3123